Методичний підхід щодо обґрунтування оптимізованого розподілу інвестиційних коштів підприємством

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Запропоновано методичний підхід щодо обґрунтування оптимізованого розподілу інвестиційних коштів, за використання якого підприємство може оцінити альтернативні варіанти виходу на певні заплановані результати, враховуючи сформовані ключові цілі і відповідно до встановлених обмежень щодо часового періоду реалізації інвестиційної програми і щодо наявних ресурсів. This article presents a methodological approach to study enterprise optimized allocation of investment funds, using which the company can evaluate alternatives for entering certain planned results formed the basis of the key objectives and in accordance with established limitations on the time period of the investment program and on existing resources.
Description
Keywords
інвестиції, інвестиційна цільова програма, інтегральний очікуваний економічний ефект реалізації цільової інвестиційної програми, математичне програмування завдання щодо оптимізації розподілу інвестицій в просторі і часі, investments, investment target program, cumulative estimated economic impact of targeted investment program, mathematical programming problem to optimize the distribution of investments in space and time
Citation
Феєр О. В. Методичний підхід щодо обґрунтування оптимізованого розподілу інвестиційних коштів підприємством / О. В. Феєр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 271–275. – Бібліографія: 12 назв.