Міжнародні та національні методики з оцінки викидів в атмосферу шкідливих газів від залізничного транспорту

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Проаналізовано міжнародні методики IPCC-1996, CORINAIR/SNAP і національна методика. Виявлено, що усі вони враховують значний перелік ЗР від мобільних джерел, мають практично однакові підходи щодо оцінки викидів ЗР в атмосферу від залізничного транспорту. Методика CORINAIR/SNAP містить спрощені і комплексні методи з розрахунку викидів ЗР для низки джерел, а також охоплює найбільшу кількість речовин, що забруднюють атмосферу. Національна методика потребує доопрацювання та наближення до елементів міжнародних методик, здебільшого до CORINAIR/SNAP та IPCC-1996.
Analyze of international methodology IPCC-1996, CORINAIR/SNAP and National methodology be revealed that all methodology have possibility for estimating many NG from mobile sources as well as in equal measure tiers for estimating NG emissions from railway. CORINAIR/SNAP contains simpler and detailed methodology for calculate NG emissions for series sources as well as covered largest quantity of Noxious Gases of air pollutions. National methodology need to complete and approximate to the international methodology elements, most of all to CORINAIR/SNAP and IPCC-1996.
Проанализировано международные методики IPCC-1996, CORINAIR/SNAP и национальная методика., Выявлено, что все они учитывают значительный перечень ЗВ от мобильных источников, имеют практически одинаковые подходы к оценке выбросов ЗВ в атмосферу от железнодорожного транспорта. Методика CORINAIR/SNAP содержит упрощенные и комплексные методы для расчетов выбросов ЗВ для ряда источников, а также охватывает наибольшее количество веществ, которые загрязняют атмосферу. Национальная методика требует доработки и приближения к элементам международных методик, в основном к CORINAIR/SNAP и IPCC-1996.

Description

Keywords

Citation

Гордієнко Т. Міжнародні та національні методики з оцінки викидів в атмосферу шкідливих газів від залізничного транспорту / Тетяна Гордієнко // Вимірювальна техніка та метрологія. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 66. — С. 220–227.