Conceptual bases of organizing modernization process of industrial enterprises

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
In this article the authors attempt to highlight the main conceptual principles of organizing the modernization process of industrial enterprises, to identify the components of this process, to reveal the content of these components and their materialization in specific projects, to define the possible ways to implement these projects in order to achieve efficient results in high-competitive economic conditions. Зроблено спробу висвітлити основні концептуальні засади організування процесу модернізації промислових підприємств, визначити складові цього процесу, розкрити змістове наповнення цих складових та їх матеріалізацію в конкретних проектах, окреслити можливі шляхи реалізації цих проектів з метою досягнення ефективних результатів господарювання у жорстких умовах конкуренції.
Description
Keywords
modernization, economics, competitiveness, efficiency, principles, activities, processes, projects, модернізація, економіка, конкурентоспроможність, ефективність, принципи, заходи, процеси, проекти
Citation
Petrovych Yo. M. Conceptual bases of organizing modernization process of industrial enterprises / Yo. M. Petrovych, K. V. Protsak // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 799 : Проблеми економіки та управління. – С. 3–9. – Bibliography: 15 titles.