Conceptual bases of organizing modernization process of industrial enterprises

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

In this article the authors attempt to highlight the main conceptual principles of organizing the modernization process of industrial enterprises, to identify the components of this process, to reveal the content of these components and their materialization in specific projects, to define the possible ways to implement these projects in order to achieve efficient results in high-competitive economic conditions. Зроблено спробу висвітлити основні концептуальні засади організування процесу модернізації промислових підприємств, визначити складові цього процесу, розкрити змістове наповнення цих складових та їх матеріалізацію в конкретних проектах, окреслити можливі шляхи реалізації цих проектів з метою досягнення ефективних результатів господарювання у жорстких умовах конкуренції.

Description

Keywords

modernization, economics, competitiveness, efficiency, principles, activities, processes, projects, модернізація, економіка, конкурентоспроможність, ефективність, принципи, заходи, процеси, проекти

Citation

Petrovych Yo. M. Conceptual bases of organizing modernization process of industrial enterprises / Yo. M. Petrovych, K. V. Protsak // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 799 : Проблеми економіки та управління. – С. 3–9. – Bibliography: 15 titles.