Напружено-деформований стан по-різному навантажених колон

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Наведено рішення, що описують у пружній стадії напружено-деформований стан таких розрахункових схем: колона, навантажена по торцях поздовжніми силами з рівними та в одну сторону спрямованими ексцентриситетами; колона, жорстко затиснена внизу, шарнірно закріплена вгорі, навантажена ексцентрично прикладеною поздовжньою силою на верхньому торці; колона, жорстко затиснена внизу, навантажена на вільному кінці ексцентрично прикладеною силою; колона, навантажена позацентрово прикладеною силою в прольоті. In article are brought decision, which describe in springy stage tense-deformed condition of the following accounting schemes: column, loaded on butt longitudal power with equal and in one side directed eccentric; column, hard jamming adown, joint bolted at the top, loaded eccentric attached by longitudal power on upper butt end; column, hard jamming adown, loaded on free end eccentric attached by power; column, loaded eccentric attached by power in stairwell.

Description

Keywords

напружено-деформований стан, колона, ексцентриситет, поздовжня сила, позацентрова сила, tense-deformed condition, column, eccentric, longitudal power, eccentric power

Citation

Галагуря Є. І. Напружено-деформований стан по-різному навантажених колон / Є. І. Галагуря, А. О. Шевченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 662 : Теорія і практика будівництва. – С. 108–113. – Бібліографія: 5 назв.