Принципи формування механізму інноваційного розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розвинуто сутнісне значення механізму інноваційного розвитку як підсистеми підприємства. Обґрунтовано доцільність формування механізму інноваційного розвитку на вітчизняних машинобудівних підприємствах на основі принципів: системність, цілісність, адаптованість, адаптивність, рівновага. Висвітлено їх практичне застосування в розрізі таких напрямів діяльності підприємства: персонал, маркетинг, економіка, виробництво. Essential meaning of innovative development mechanism as enterprise subsystem is developed. Expediency of mechanism rationing of innovative development is grunded at the domestic machine-building enterprises on the basis of principles: system, the integrity, adaptability, balance. Their practical usage is reflected in branch of such directions of enterprise activity: the personnel, marketing, economy, manufacture.

Description

Keywords

інновації, механізм, розвиток, принципи, системність, система, компоненти, зв’язки, підхід, innovations, the mechanism, developmen, principles, system, components, process

Citation

Українець А. І. Принципи формування механізму інноваційного розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств / А. І. Українець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 219–225. – Бібліографія: 8 назв.