Особливості побудови мікроконтролерних систем цифрового опрацювання сигналів

Date
2019-12-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Досліджено можливість створення недорогих та широкодоступних пристроїв для опрацювання сигналів у режимі реального часу для вирішення наукових та технічних завдань на основі мікроконтролера, які є альтернативою використання спеціалізованих цифрових сигнальних процесорів. Показано, що розрядність, тактова частота, швидкість виконання інструкцій є основними параметрами, які необхідні для реалізації алгоритмів цифрового опрацювання сигналів на основі мікроконтролера. Запропоновано використання алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення для побудови систем моніторингу, діагностики та управління на основі мікроконтролера.
The possibility of creating inexpensive and widely available real-time signal processing devices to solve scientific and technical tasks based on a microcontroller, which is an alternative to the use of specialized digital signal processors, has been investigated. It is shown that the bit rate, clock speed, instruction speed are the basic parameters that are necessary for the implementation of algorithms for digital signal processing based on the microcontroller. The use of discrete wavelet transform algorithms for the construction of monitoring, diagnostics, and control systems based on the microcontroller is proposed.
Description
Keywords
обробка сигналів, мікроконтролер, вейвлет-перетворення, signal processing, microcontroller, wavelet transform
Citation
Вітер О. С. Особливості побудови мікроконтролерних систем цифрового опрацювання сигналів / О. С. Вітер, І. І. Лагун, Я. А. Лагун // Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 46–52.