Автоматика, вимірювання та керування. – 2019. – Том 1, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить з 2019 року.

Автоматика, вимірювання та керування. – 2019. – Том 1, № 1. – 86 p. : ill.

Автоматика, вимірювання та керування

Зміст (том 1, № 1)


1
7
19
25
32
39
46
53
59
66
72
80

Content (Vol. 1, No 1)


1
7
19
25
32
39
46
53
59
66
72
80

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Засоби вимірювання постійного струму на основі квантових магнітометричних сенсорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Гаранюк, П. І.; Гаранюк, І. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновані структури частотокерованого калібратора, вимірювального перетворювача та компаратора постійного струму, побудованих на основі квантових магнітометричних сенсорів. Особливістю пропонованого комплексу є застосування універсальної структури КМС, для якого тільки зовнішні комутації визначають тип приладу та його призначення. Точність та стабільність таких приладів забезпечується високою точністю визначення та стабільністю атомних констант робочої речовини застосованих в КМС, стабільністю магнітної системи перетворення постійного струму в індукцію магнітного поля та ступенем захисту від впливу зовнішніх магнітних полів.
 • Item
  Особливості побудови мікроконтролерних систем цифрового опрацювання сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Вітер, О. С.; Лагун, І. І.; Лагун, Я. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено можливість створення недорогих та широкодоступних пристроїв для опрацювання сигналів у режимі реального часу для вирішення наукових та технічних завдань на основі мікроконтролера, які є альтернативою використання спеціалізованих цифрових сигнальних процесорів. Показано, що розрядність, тактова частота, швидкість виконання інструкцій є основними параметрами, які необхідні для реалізації алгоритмів цифрового опрацювання сигналів на основі мікроконтролера. Запропоновано використання алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення для побудови систем моніторингу, діагностики та управління на основі мікроконтролера.
 • Item
  Розроблення рекомендаційної системи підбору фільмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Кинаш, Ю. Є.; Петрушинський, О. О.; Мищишин, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено рекомендаційну систему для пошуку фільмів на основі вмісту. Використано базу даних Mongo DB та утиліти з елементами машинного навчання для пришвидшення пошуку. Використання розробленої системи спрятиме економії часу при підбиранні фільмів за певними критеріями.
 • Item
  Проста модифікація алгоритму швидкого обчислення зворотного квадратного кореня для чисел з рухомою комою одинарної точності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Мороз, Л. В.; Гринчишин, А.; Горячий, О. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Опис прості алгоритма швидкого добування зворотного квадратного кореня з використанням магічної константи зі зменшеними відносними похибками обчислень для чисел типу float.
 • Item
  Розробка мережевого чату з елементами захисту повідомлень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Кинаш, Ю. Є.; Кухар, Ю. П.; Мищишин, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено мережевий чат для обміну повідомленнями. Для приховування обміну інформації між окремими користувачами використано алгоритм шифрування AES.
 • Item
  Оцінка температури об’єктів на основі їх шумових характеристик з вейвлет перетворенням сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Наконечний, А. Й.; Мозола, Д. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати аналізу існуючих типів шумів, які базуються на різних фізичних джерелах виникнення. Показано, що для оцінювання температури найбільш доцільно використовувати тепловий шум. Для підвищення чутливості і точності оцінки таких шумів від зміни температури пропонується використовувати вейвлет-область перетворення сигналів. Робота вимірювальної системи базується на обробленні сигналів у часо-частотній, вейвлет-області.
 • Item
  Розроблення інтерактивного веб-додатку з використанням нереляційної бази даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Дзелендзяк, У. Ю.; Самотий, В. В.; Палюшок, В. О.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшко
  Розроблено інтерактивний веб-додаток, який складається з бази даних, сховища даних, прогресивного мобільного додатку та основного веб-інтерфейсу. Він дає можливість створювати, відправляти та опрацьовувати заявки користувачів, а також переглядати, змінювати, видаляти та переносити елементи, управляти додатковими функціями, що є недоступними для звичайного користувача. Ще однією важливою особливістю розробленого додатка є можливість роботи offline.
 • Item
  Блок приймача бездротової охоронної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Мокренко, П. В.; Партола, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто побудову та принцип роботи блоку приймача бездротової охоронної системи. Пристрій базується на високочутливому супергетеродинному приймачеві АRF.
 • Item
  Реферати
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30)
 • Item
  Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі із змінною основою логарифму. Вибір основи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Мичуда, З. Р.; Мичуда, Л. З.; Єлісєєва, Г. С.; Юськів, Б. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено залежність параметрів логарифмічних АЦП із змінною основою логарифма від значення цієї основи. Подано способи вибору бажаного значення основи логарифма для забезпечення потрібної точності та швидкодії ЛАЦП
 • Item
  АСУ ТП ректифікаційної колони регенерації спирту з ПІД-регуляторами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Іванюк, О. О.; Влах-Вигриновська, Г. І.; Ковела, І. М.; Доманський, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто особливості розроблення автоматизованої системи управління технологічним процесом ректифікаційної колони регенерації спирту з ПІД-регуляторами. Побудовано загальну схему роботи системи, ключовим елементом якої є ректифікаційна колона. На базі SCADA розроблено людино-машинний інтерфейс АСУ ТП ректифікаційної колони. Реалізовано ПІДрегулятор як програмний блок системи керування та досліджено його роботу для процесу зміни тиску пари в системі нагріву.
 • Item
  Вихрострумовий метод та структура апаратних засобів для пошуку локальних провідних тіл в зоні автошляхопроводу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-12-30) Бучма, І. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Часто в зоні шляхопроводу (під дорожним покриттям, а частіше під узбіччям) можуть знаходитися провідні тіла з діамагнітними або феромагнітними властивостями, що можуть становити певну цінність або загрозу, наприклад, для транспортних засобів. Тому вчасне виявлення та утилізація таких тіл є важливими. Розглянуто використання вихрострумового методу для пошуку таких тіл. Показано, що алгоритм дій при виявленні тіл з діамагнітними властивостями відрізняється від алгоритму дій при виявленні тіл з феромагнітними властивостями, а апаратні засоби виявлення використовують ті самі в обох випадках.