Аналіз поведінки індукційних параметрів отриманих різними методами

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Передавальні функції, отримані узагальненим методом магнітоваріаційного зондування співставлено з такими ж передавальними функціями отриманими традиційним шляхом використовуючи одні і ті ж експериментальні дані. Передаточные функции, полученные обобщенным методом магнитовариационного зондирования сопоставлены с такими же передаточными функциями полученными традиционным путем используя одни и те экспериментальные данные. Based on the same experimental data, transfer functions were calculated with two different magnetovariational methods. The behavior of the functions is analyzed.

Description

Keywords

геомагнітні варіації, узагальнене магнітоваріаційне зондування, передавальні функції, індукційні стрілки, геомагнитные вариации, обобщенное магнитовариационное зондирование, передаточные функции, индукционные стрелки, geomagnetic variations, generalized magneto-variational sounding, transfer functions, induction arrows

Citation

Ладанівський Б. Т. Аналіз поведінки індукційних параметрів отриманих різними методами / Б. Т. Ладанівський // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 201–203. – Бібліографія: с. 203.