Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Abstract
Дисертацію присвячено визначенню теоретичних основ та методики застосування світлових інсталяцій у композиційному формуванні образу міського простору. Визначено специфіку трактування поняття світлової інсталяції, що залежить від двох напрямків її застосування – функціональне освітлення міст та світлове мистецтво, які разом формують світловий образ архітектури міста. У розвитку тенденцій формування штучного світлового середовища міст виділено п’ять етапів. Здійснено класифікацію світлових інсталяцій на основі визначених характеристик та класифіковано види світлових візуально-просторових образів міста. Сформульовано основні прийоми моделювання візуально-просторових образів міста засобами світлових інсталяцій. Розроблено методичні рекомендації формування і позиціювання світлових інсталяцій в архітектурі міських просторів, де запропоновано послідовність етапів моделювання світлових візуально-просторових образів міста та відповідні методики. Диссертация посвящена определению теоретических основ и методики применения световой инсталляции в композиционном формировании образа городского пространства. Определено специфику трактовки понятия световая инсталляция, что зависит от двух направлений ее применения - функциональное освещение города и световое искусство, которые вместе формируют световой образ архитектуры города. В развитии тенденций формирования искусственной световой среды городов выделено пять этапов. Осуществлена классификация световых инсталляций и видов световых визуально-пространственных образов города. Сформулированы основные приемы моделирования визуально-пространственных образов города средствами световых инсталляций. Разработаны методические рекомендации формирования и позиционирования световых инсталляций в архитектуре городских пространств, где представлены последовательность этапов моделирования световых визуально-пространственных образов города и соответствующие методики. The main purpose of this thesis studythesis study is to identify the historical background, characteristics, means and methods of use light installations in forming a composite image the urban space and the development of recommendations for modeand the development the ling light images of the city.
Description
Keywords
архітектура, місто, міський простір, світлове середовище, світлова інсталяція, світловий візуально-просторовий образ міста, архитектура, город, городское пространство, световая среда, световая инсталляция, световой визуально-пространственный образ города, architecture, city, urban space, light environment, light installation, light visual-dimensional image of the city
Citation
Кліщ О. А. Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури : 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури / Оксана Андріївна Кліщ ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 226 с. – Бібліографія: с. 184–210 (226 назв).