Картографування художніх промислів України

Abstract

В статті розглянуто картографічні твори, в яких представлена інформація про художні народні промисли України, виявлено особливості даного виду картографування і презентовано карту «Художні промисли України», масштабу 1:3 000 000 з відображенням основних осередків художніх народних промислів та їх структуру по областях України. Обгрунтовано значення створення подібних карт різного територіального охоплення з метою патріотичного виховання, популяризації інформації про нашу державу, в шкільному процесі з географії та при плануванні розвитку територіальних громад.
The article deals with cartographic works, which presents information about the artistic folk crafts of Ukraine, identifies the features of this type of mapping and presents a map "Artistic crafts of Ukraine", scale 1: 3 000 000 with a reflection of the main centers of artistic folk crafts and their structure in the regions of Ukraine. The importance of creating similar maps of different territorial coverage for the purpose of patriotic education, promotion of information about our state, in the school process of geography and in planning the development of territorial communities is substantiated.

Description

Keywords

художні промисли, карти художніх промислів, способи зображення, Україна, історія картографування, art crafts, maps of artistic crafts, image methods, Ukraine, mapping history

Citation

Картографування художніх промислів України / Віліна Пересадько, Юлія Прасул, Наталія Швецова, Валентина Клименко // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 59–61.