Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в інформаційному середовищі

Abstract

Description

Keywords

права дитини, інформаційне середовище, принципи формування прав дитини, органи публічної влади, адміністративно-правове забезпечення, захист суспільної моралі, соціальні мережі, медіапростір, інформаційні технології, інформаційні загрози, міжнародні стандарти прав дитини, children's rights, information environment, principles of formation of children's rights, public authorities, administrative and legal support, protection of public morals, social networks, media space, information technologies, information threats

Citation

Нестеренко А. О. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в інформаційному середовищі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 081 – право (галузь знань – 08 «Право») / Анна Олександрівна Нестеренко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 213 с. – Бібліографія: с. 174–194 (219 назв).