Структурно-функціональний аналіз процесу забезпечення економічної безпеки на машинобудівному підприємстві

Date

2010-02-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проведено структурно-функціональний аналіз запропонованого восьмиетапного процесу забезпечення економічної безпеки на прикладі машинобудівного підприємства з використанням властивості трансверсальності до його завершального етапу – діагностики рівня економічної безпеки за шкалою бальної оцінки при заданій інтегрованій структурі критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень у розрізі основних видів діяльності виробничо-господарської структури.
The structurally functional analysis of the proposed eight-stage process of the guarantee of economic security was carried out on an example of the machine-building enterprise with application of transversal property up to its concluding stage: level’s diagnostics of economic security on a scale of a numerical score at the given integrated structure of criteria for the optimum economic decision-making in section of basis activity of production structure.

Description

Keywords

структурно-функціональний аналіз, процес забезпечення економічної безпеки, стратегія, потенціал, діагностика, специфіка машинобудівної галузі, the structurally functional analysis, process of the guarantee of economic security, strategy, potential, diagnostics, specificity of machine-building branch

Citation

Хома І. Б. Структурно-функціональний аналіз процесу забезпечення економічної безпеки на машинобудівному підприємстві / І. Б. Хома // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 452–461.