Чинники формування витрат на експортну діяльність: загальна характеристика та класифікація

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто чинники та закономірності формування витрат на експортну діяльність з позиції вітчизняного та міжнародного досвіду. Запропоновано типологію чинників формування витрат на експортну діяльність. Наведено матрицю залежності чинників від стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку та запропоновано використовувати якісну шкалу для оцінювання їх впливу. Considered factors and patterns of expenditure on export activity from the perspective of domestic and international experience. A typology of factors forming the cost of export activity. Change factors are given depending on the stages involving the entity to export markets and the proposed use qualitative scale to assess their impact.
Description
Keywords
витрати на експортну діяльність, чинники формування витрат на експортну діяльність, стадії залучення до експортного ринку, cost of export activity, the factors forming the cost of export activity, stage involvement in the export market
Citation
Чернобай Л. І. Чинники формування витрат на експортну діяльність: загальна характеристика та класифікація / Л. І. Чернобай, Н. О. Вацик // // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 315–327. – Бібліографія: 10 назв.