Оцифрування газетного фонду: перший досвід Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У сучасних умовах інформаційного суспільства бібліотека має не тільки зберігати носії інформації, але й забезпечувати доступність до них дослідників без шкоди для документів. З цією метою ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна розпочала оцифрування важливих історичних джерел – регіональних газет XIX – початку XX століття з викладенням копій до електронного архіву бібліотеки eScriptorium. У першу чергу оцифровано підшивку газети «Южный край» за 1880–1882 рр. Бібліотекою проведено відбір матеріалу та попередні реставраційні роботи. Переведення до електронного формату проведено фірмою «ЕЛАУ». Результати роботи є успішними, найближчим часом заплановано дигіталізувати ще три газети: «Народная свобода», «Рідне слово» та «L`Ukraine». In modern conditions of the information society library has not only to preserve information carriers, but also to provide scholars the access to them without making damage to the documents. For this purpose the Central Scientific Library of V. N. Karazin Kharkiv National University began the process of digitizing of the important historical sources – the regional newspapers of the XIX – beginning of the XX centuries with setting out the copies to electronic archive of the library eScriptorium. First of all the «Южный край» newspaper for 1880–1882 was digitized. The library made the selection of material and the preliminary restoration. The company «ELAU» transferred it to the electronic format. The results are successful, in the near future the digitization of the three more newspapers is planning: «Народная свобода», «Рідне слово» and «L`Ukraine». We współczesnych warunkach społeczeństwa informacyjnego biblioteka ma nie tylko przechowywać nośniki informacji, ale również zapewniać dostęp do nich badaczom, bez straty dla dokumentów. W tym celu CBN Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. N. Karazina rozpoczęła dygitalizację istotnych źródeł historycznych – gazet regionalnych XIX – początku XX wieku z udostępnieniem kopii w archiwum elektronicznym biblioteki eScriptorium. W pierwszej kolejności zdigitalizowano roczniki gazety «Южный край» («Region Południowy») za 1880–1882 r. Biblioteka dokonała wyboru materiału oraz przeprowadziła wstępne prace konserwacyjne. Przeniesienie do postaci elektronicznej dokonała firma «ELAU». Wyniki pracy są udane, na najbliższy czas zaplanowano dygitalizację jeszcze trzech gazet: «Народная свобода» («Wolność narodowa»), «Рідне слово» («Słowo ojczyste») oraz «L`Ukraine».

Description

Keywords

газети, оцифрування, «Южный край», «Харківський університет», «Народная свобода», «Рідне слово», «L`Ukraine», електронний архів, newspapers, digitization, «Южный край», «Харківський університет», «Народная свобода», «Рідне слово», «L`Ukraine», electronic archive, gazety, dygitalizacja, «Южный край», «Харківський університет», «Народная свобода», «Рідне слово», «L`Ukraine», archiwum elektroniczne

Citation

Штан Г. Оцифрування газетного фонду: перший досвід Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / Геннадій Штан, Олена Бабічева // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 164–171.