Вплив імпульсних сил на коливання одновимірних середовищ, які характеризуються поздовжнім рухом

No Thumbnail Available
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розв’язані задачі аналітичного дослідження коливних процесів сильно нелінійних систем з розподіленими параметрами, які характеризуються поздовжнім рухом, під дією імпульсних сил. В основу досліджень покладено: а) принцип одночастотності коливань; б) ідею використання періодичних Ateb-функцій для описання коливних процесів систем із степеневою нелінійністю; в) узагальнення, на основі вказаних вище функцій, методу усереднення на нові класи нелінійних систем. Problems of analytical research of oscillatory processes of strongly nonlinear systems with the distributed parameters, which are characterized by longitudinal motion, under act of impulse forces are untied. In a basis of researches it is necessary: a) a principle of one-rate of oscillations; b) an idea of use of periodic Ateb-functions for description of oscillatory processes of systems with degree nonlinearity; c) generalization, on a basis of the mentioned above functions, a method on new classes of nonlinear systems.
Description
Keywords
імпульсивні сили, одновимірне середовище, коливні процеси
Citation
Сокіл Б. І. Вплив імпульсних сил на коливання одновимірних середовищ, які характеризуються поздовжнім рухом / Б. І. Сокіл, Х. І. Ліщинська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 588 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 76-80. – Бібліографія: 13 назв.