Про ядро задачі з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними нескінченного порядку

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Досліджено ядро задачі з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часовою змінною та загало нескінченного порядку за просторовими змінними зі сталими комплексними коефіцієнтами. Знайдено необхідні та достатні умови належності до ядра функції квазіполіномного вигляду та вказано формули для конструктивної побудови елементів ядра задачі за допомогою диференціально-символьного методу. The paper deals with investigating a null space of the problem with integral condition for PDE of rst order in time variable and generally in nite order in spatial variables with constant complex coe cients. We have found the necessary and su cient conditions for quasipolynomial functions to belong to the null space. We specify the formulas for constructing the elements of the null space by means of the di erential-symbol method.

Description

Keywords

рівняння із частинними похідними нескінченого порядку, інтегральні умови, ядро задачі, диференціально-символьний метод, in nite order PDE, integral condition, null space of the problem, di erential-symbol method

Citation

Каленюк П. І. Про ядро задачі з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними нескінченного порядку / П. І. Каленюк, З. М. Нитребич, І. В. Когут // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 625 : Фізико-математичні науки. – С. 5–11. – Бібліографія: 25 назв.