Місце та види управлінських конфліктів у сучасній системі менеджменту підприємства

Date
2012
Authors
Подольчак, Н. Ю.
Ковальчук, Г. Р.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено місце та особливості управлінських конфліктів організацій, їхнє значення та вплив на окремі елементи системи менеджменту. На основі аналізу існуючих мап управлінських конфліктів автори розвинули та запропонували нові класифікації управлінських конфліктів та виокремили основні види управлінських конфліктів у системах менеджменту підприємств. Проаналізовано послідовність управління конфліктами на підприємствах на засадах функціонального підходу. The article explores the place and especially managerial conflicts organizations, their importance and impact on the elements of the management system. Based on the analysis of existing maps managerial conflicts authors developed and proposed new classification of managerial conflicts and singled out the main types of managerial conflicts in systems management companies. It wasanalyzed of conflict management process in enterprises based on a functional approach.
Description
Keywords
управлінський конфлікт , система менеджменту підприємства , учасники конфліктів , managerial conflicts , management systementerprise , participants of conflicts
Citation
Подольчак Н. Ю. Місце та види управлінських конфліктів у сучасній системі менеджменту підприємства / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 88-95. - (Вісник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; № 748). - Бібліографія: 9 назв.