Узгодження інноваційних та адаптивних змін організаційної системи управління підприємства

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Визначено характерні перспективні риси сучасних підприємств, орієнтованих на адаптивні й інноваційні зміни. На основі аналізу виділено підходи, спрямовані на адаптивні та інноваційні зміни організаційної системи управління підприємством. Запропоновано двовимірну біфуркаційну модель управління інноваційними та адаптивними змінами підприємств. In-process certainly the personal perspective touches of modern enterprises of oriented are to the adaptation and innovative changes. On the basis of analysis a number of approaches, directed on the adaptation and innovative changes of organizational control the system by an enterprise is selected. A twodimension bifurcation case the innovative and adaptation changes of enterprises frame is in-process offered.

Description

Keywords

організаційна система управління підприємства, адаптація, інновації, інформаційне суспільство, двовимірна біфуркаційна модель, organizational control the system enterprise, adaptation, innovations, informative society, two-dimension bifurcation model

Citation

Новаківський І. І. Узгодження інноваційних та адаптивних змін організаційної системи управління підприємства / І. І. Новаківський// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 140–145. – Бібліографія: 3 назви.