Оцінювання рівня конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства

Date
2012
Authors
Горбаль, Н. І.
Сухорська, У. Р.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто сутність, основні показники для визначення конкурентних переваг та конкурентоспроможності (КСП) підприємства. Сформульовано основні проблеми та критерії оцінювання КСП підприємства. Запропоновано алгоритм оцінювання факторів КСП підприємства. The article discusses the essence, basic parameters for determining competitive advantage and competitiveness. The basic problems and benchmarks of the competitiveness of enterprises are formulated. The algorithm of competitiveness factors evaluation is given.
Description
Keywords
конкурентна перевага , зовнішня конкурентна перевага , внутрішня конкурентна перевага , рівень конкурентоспроможності , competitive advantage , external competitive advantage , internal competitive advantage , competitiveness level
Citation
Горбаль Н. І. Оцінювання рівня конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства / Н. І. Горбаль, У. Р. Сухорська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 126–132. – Бібліографія: 9 назв.