Про розвиток інституту підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто періоди становлення та розвитку інституту підвідомчості справ про адміністративні правопорушення. На основі дослідження історичних аспектів формування інституту підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення автор виокремлює основні етапи становлення цього правового інституту, найважливіші нормативні джерела, що регламентували відносини підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення. Рассматриваются периоды становления и развития института подведомственности дел об административных правонарушениях. На основе исследования исторических аспектов формирования института подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях автор выделяет основные этапы становления этого правового института, основные нормативные источники, которые регламентировали отношения подведомственности рассмотрения дел об административных право- нарушениях. In the article the periods of becoming and development of institute of jurisdiction of businesses are examined about administrative crimes. On the basis of research of historical aspects of forming of institute of jurisdiction of consideration of businesses about administrative crimes an author distinguishes the basic stages of becoming of this legal institute, basic normative sources that regulated the relations of jurisdiction of consideration of businesses about administrative crimes.
Description
Keywords
адміністративне правопорушення, підвідомчість, розгляд справ про адміністративні правопорушення, административное правонарушение, подведомственность, рассмотрение дел об административных правонарушениях, administrative crime, jurisdiction, consideration of businesses about administrative crimes
Citation
Василів С. С. Про розвиток інституту підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення / С. С. Василів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 15–22. – Бібліографія: 19 назв.