Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління діяльністю страхових компаній

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано підходи українських та зарубіжних науковців до визначення поняття організаційно-економічного механізму. Визначено негативні тенденції страхового ринку України, що впливають на діяльність страхових організацій, виділено особливості діяльності страхових організацій України порівняно з підприємствами інших форм організації господарської діяльності. Проведене дослідження дало змогу сформувати комплексний організаційно-економічний механізм управління діяльністю страхових організацій України та охарактеризувати основні його елементи. The article analyzes the approaches of Ukrainian and foreign scientists to the definition of organizational – economic mechanism. Defined negative trends of the insurance market of Ukraine, which have an impact on the activities of insurance companies, selected features of іnsurance Organizations of Ukraine in comparison with enterprises of other forms of economic activity. The research allowed to form a complex organizational - economic mechanism of management of insurance companies of Ukraine and describe its main elements.
Description
Keywords
страховий ринок, страхові організації, організаційно-економічний механізм управління, інструментарій управління, insurance market, insurance companies, organizational - economic mechanism of management, mаnagement tools
Citation
Черевко Х. Л. Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління діяльністю страхових компаній / Х. Л. Черевко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 739 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 57–60. – Бібліографія: 8 назв.