Внутрішній аудит витрат на інновації: організаційно-методичний підхід

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
З’ясовано значення та роль внутрішнього аудиту витрат на інновації як окремого виду супутніх аудиторських послуг. Розкрито організаційні аспекти внутрішнього аудиту витрат на інновації та наведено методичні підходи до використання аналітичних процедур. Запропоновано процес внутрішнього аудиту витрат на інновації розподілити на три етапи: початковий (планування аудиту витрат на інновації), етап дослідження (аналіз інформації, необхідної для оцінювання достовірності обліку витрат на інновації та його перевірка за суттю) та завершальний етап (написання аудиторського висновку). Встановлено, що при проведенні аудиту витрат на інновації важливого значення набуває проблема оцінювання їх економічної ефективності. The importance and role of internal audit of costs on innovations as a separate type of accompanying audit services has been clarified. Organizational aspects of internal audit of costs on innovations have been revealed, and methodical approach of using analytical procedure has been indicated. The process of dividing the internal audit of costs on innovations into three stages: initial (planning of audit of costs on innovations), investigation stage (analysis of information needed to evaluate credibility of costs on innovation accountability and its verification) and final stage (compilation of audit report) has been offered. It has been ascertained that the initial stage of the internal audit of costs on innovations should consist of four phases, mainly preliminary planning of audit of costs on innovations; risk evaluation; preparation and compilation of a general plan of audit of costs on innovations; preparation and compilation of audit program of costs on innovations. It also has been determined that a significant role in the conduction of audit of costs on innovations is played by the problem of calculating their economic effectiveness aimed at choosing and giving grounds to the most economically reasonable costs for enterprises, i. e. optimal variants for development.
Description
Keywords
витрати на інновації, внутрішній аудит, організація, методика, планування аудиту, економічна ефективність, costs on innovations, internal audit, organization, methods, planning of audit, economic effectiveness
Citation
Гик В. В. Внутрішній аудит витрат на інновації: організаційно-методичний підхід / В. В. Гик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 797 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 205–212. – Бібліографія: 9 назв.