Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність – передумови девіантної поведінки дітей

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано злочини, покарання за які передбачено статтею 304 Кримінального кодексу України, за період 2005–2014 рр. та 9 місяців 2015 року, скоєні на території України (за областями); розкрито психологічні детермінанти та розглянуто причини втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Проанализированы преступления, предусмотренные статьей 304 Уголовного кодекса Украины, за период 2005–2014 гг. и 9 месяцев 2015 года, совершенные на территории Украины (по областям); раскрыты психологические детерминанты и рассмотрены при- чины вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. This article is devoted to the offenses under Article 304 of the Criminal Code of Ukraine for the period 2005–2014 and 9 months of 2015, committed on the territory of Ukraine (broken down by regions); psychological determinants of disclosure and review causes involving minors in criminal activity.
Description
Keywords
неповнолітній, дитина, девіантна поведінка дитини, профілактика, злочин, втягнення у злочинну діяльність, статистика, несовершеннолетний, ребенок, девиантное поведение ребенка, девиантное поведение ребенка, преступление, вовлечения в преступную деятельность, статистика, juvenile, child, deviant behavior child prevention, crime involvement in criminal activity, statistics
Citation
Муринець Н. Я. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність – передумови девіантної поведінки дітей / Н. Я. Муринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 290–297. – Бібліографія: 7 назв.