Повноваження органів охорони державного кордону щодо примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства: історія становлення та сучасний стан

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено історичні аспекти становлення повноважень органів охорони державного кордону України щодо застосування адміністративно-правових заходів, спрямованих на примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з території України. Осуществлено исследование исторических аспектов становления полномочий органов охраны государственной границы Украины по применению административно-правовых мер, направленных на принудительное возвращение и принудительное выдворение иностранцев и лиц без гражданства с территории Украины. The historical aspects of the formation of authority of state border guard units of Ukraine regarding the application of administrative and legal measures aimed at the refoulement and compulsory deportation of foreigners and stateless persons from the territory of Ukraine were investigated.

Description

Keywords

органи охорони державного кордону, повноваження органів охорони державного кордону, державний кордон України, територія України, іноземці, особи без громадянства, примусове повернення іноземців та осіб без громадянства, примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, органы охраны государственной границы, полномочия органов охраны государственной границы, государственная граница Украины, территория Украины, иностранцы, лица без гражданства, принудительное возвращение иностранцев и лиц без гражданства, принудительное выдворение иностранцев и лиц без гражданства, state border guard units, authority of state border guard units, state border of Ukraine, territory of Ukraine, foreigners, stateless persons, refoulement of foreigners and stateless persons, compulsory deportation of foreigners and stateless persons

Citation

Демчик Н. П. Повноваження органів охорони державного кордону щодо примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства: історія становлення та сучасний стан / Н. П. Демчик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 845. – С. 46–54. – Бібліографія: 17 назв.