Особливості інституту процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України

Abstract
Визначено поняття процесуальної співучасті. Розкрито ознаки та види процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві. Розглянуто особливості інституту процесуальної співучасті у зарубіжних країнах. Запропоновано доповнення до Кодексу адміністративного судочинства України.
The article defines the concept of procedural complicity. Reveals the characteristics and types of procedural complicity in administrative proceedings. The peculiarities of the Institute of procedural complicity in foreign countries. Proposed amendments to the Code of administrative procedure of Ukraine.
Определено понятие процессуального соучастия. Раскрыты признаки и виды процессуального соучастия в административном судопроизводстве. Рассмотрены особенности института процессуального соучастия у зарубежных странах. Предложены дополнения у Кодекс административного судопроизводства Украины.
Description
Keywords
процесуальна співучасть, співпозивач, співвідповідач, адміністративне судочинство, procedural complicity, a co-plaintiff, co-defendant, administrative proceedings, процессуальное соучастие, соистец, соответчик, административное судопроизводство
Citation
Сало А. Особливості інституту процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України / Андрій Сало // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 325–331.