Механізм функціонування інститутів спільного інвестування в аспекті первинного розміщення акцій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядаються особливості залучення інвестицій шляхом первинного розміщення акцій, процедури його підготовки і проведення та вимоги, які ставить фондовий ринок до компаній-емітентів. Узагальнено досвід виходу іноземних компаній на організований фондовий ринок. Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку інститутів спільного інвестування як нової перспективної форми інвестування в Україні. Запропоновано напрямки їх подальшого вдосконалення. There is made a consideration of peculiarities of enlisting investments by means of Initial Public Offering, proceeds needed for its preparation and realization and demands, which are put by stock exchange market to the companies. The experience of foreign companies is generalized by their outlet on organized stock exchange market. The necessity of future development of the institutes of mutual investment is substantiating as new promising form of investment in Ukraine. There is made a proposition of directions their future improvement.

Description

Keywords

Citation

Горбань В. Б. Механізм функціонування інститутів спільного інвестування в аспекті первинного розміщення акцій / В. Б. Горбань, І. Б. Хома // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 257–262. – Бібліографія: 8 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By