Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач тектонофаціального аналізу

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет “Львівська політехніка”

Abstract

Наводиться технологія акустичного текстурного аналізу, що базується на петроакустичних дослідженнях і включає в себе 2 блоки: експериментальні вимірювання швидкостей квазіповздовжніх і квазіпоперечних хвиль та обробка і інтерпретація результатів. Методика дає можливість отримувати вичерпну інформацію про анізотропію пружних хвиль в гірських породах, пружну симетрію та текстуру порід, послідовність розвитку деформацій і тектонічну природу умов їх формування і перетворення тощо. Приводится технология акустического текстурного анализа, которая базируется на петроакустических исследованиях и состоит из двух блоков: экспериментальные измерения скоростей квазипродольных и квазипоперечных волн, обработка и интерпретация результатов. Методика дает возможность получать исчерпывающую информацию об анизотропию упругих волн в горных породах, упругую симметрию и текстуру пород, последовательность развития деформаций и тектоническую природу условий их формирования и преобразования и т.п. The texture analysis of acoustic technology, which is based on the petroacoustic research and consists of two parts: the experimental measurements of velocities of quasilongitudinal and quasi-processing waves and interpretation of results are given. The method makes it possible to obtain detailed information about the anisotropy of elastic waves in rocks, the elastic symmetry and texture of rocks, a sequence of deformation and tectonic nature of the conditions of their formation and transformation, etc.

Description

Keywords

петрофізика, анізотропія, тектонофаціальний аналіз, петрофизика, анизотропия, тектонофациальный анализ, petrophysics, anisotropy, tectonofacing analysis

Citation

Продайвода Г. Т. Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач тектонофаціального аналізу / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, Д. А. Безродний // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 245–247. – Бібліографія: с. 247.