Дослідження споживання продукції як елемент формування збутової політики на ринку мінеральних вод

No Thumbnail Available
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглядаються питання, пов’язані з дослідженням споживання на ринку мінеральних вод, тенденцій і перспектив його розвитку. Досліджено динаміку споживання, тенденції щодо змін в споживацьких перевагах. Здійснено структурний аналіз споживання за різними критеріями. Визначено регіональну специфіку споживання мінеральних вод в Україні, виділено основні сегменти споживачів. Проведений аналіз є основою для формування ефективної збутової політики, скерованої на задоволення потреб споживачів. In the article are considered the questions, related to research of consumption at the market of mineral waters, tendencies and prospects of its development. The dynamics of consumption, tendency of changes in consumer advantages is explored. The structural analysis of consumption is carried out after different criteria. The regional specific of consumption of mineral waters in Ukraine is certain, the basic segments of users are allocated. The conducted analysis is a basis for forming of the effective sale politics directed on satisfaction of consumers necessities.
Description
Keywords
Citation
Кудрик Р. М. Дослідження споживання продукції як елемент формування збутової політики на ринку мінеральних вод / Р. М. Кудрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 260–265. – Бібліографія: 7 назв.