Ціннісно-правові властивості особи

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Висвітлено ціннісно-правові властивості особи, що дають їй змогу бути активним учасником правовідносин і тісно пов’язані з правосвідомістю, за межами якої вони не можуть існувати, а також активуються, тільки проходячи через широкий спектр ціннісних показників реального світу і різнорідні його модифікації. The article provides valuable legal entity properties that allow it to be an active participant relationships and is closely related to the sense of justice, beyond which they can not exist, and activated only by going through a wide range of values of real world and its diverse modifications. Отслеживаются ценностно-правовые особенности личности, которые позволяют ей быть активным участником правоотношений и тесно связаны с правосознанием, вне которого не могут существовать, а также активизируются, только проходя сквозь широкий спектр ценностных показателей реального мира и разновидности его модификаций.

Description

Keywords

аксіологія, правовий простір, цінність, особистість, суспільні цінності, правові цінності, деформація свідомості, axiology, legal space, value, personality, social values, legal values, deformation consciousness, аксиология, правовое пространство, ценность, личность, общественные ценности, правовые ценности, деформация сознания

Citation

Романова А. Ціннісно-правові властивості особи / А. Романова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 782 : Юридичні науки. – С. 83–86. – Бібліографія: 5 назв.