Оцінка впливу територіальних громад на рівень ВВП країни

Abstract

Description

Keywords

Citation

Побурко О. Я. Оцінка впливу територіальних громад на рівень ВВП країни / О. Я. Побурко, А. М. Чушак-Голобородько // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 14–15 квітня 2016 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 189–190. — (Формування та адаптація інструментарію управління економічними процесами в ХХІ столітті).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By