Современные информационные технологии при подготовке конкурентоспособных специалистов

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

The main purpose of higher education is to prepare a competitive specialists and creating the conditions for the development of personality, ready to live and work in modern society.Opportunities for communication - one of the greatest strengths of Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). The system supports the exchange of files of any format - as between teacher and student and among students themselves. Nowadays with the development of the Internet - technologies are increasingly applied in practice through online learning webinars (web seminars). New opportunities for virtual collaboration gives Google Groups. Virtual collaboration is a tool for enterprise knowledge management. Основною метою системи вищої освіти є підготовка конкурентоспроможних фахівців та створення умов для розвитку особистості, готової жити і працювати в сучасному суспільстві широкі можливості для комунікації - одна з найсильніших сторін Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система підтримує обмін файлами будь-яких форматів - як між викладачем і студентом, так і між самими студентами. У наш час з розвитком Інтернет - технологій, все частіше на практиці застосовується інтерактивне навчання за допомогою вебінарів (веб-семінарів).Нові можливості для віртуального співпраці надає Google Groups. Віртуальне співпраця є інструментом управління корпоративними знаннями.

Description

Keywords

дистанційне навчання, переваги й недоліки дистанційного навчання, дистанційна освіта, програмне та техничне забезпечення в дистанційному навчанні, distance learning, advantages and disadvantages of distance learning, distance education, software and Technical support in distance learning

Citation

Калиненко Н. А. Современные информационные технологии при подготовке конкурентоспособных специалистов / Н. А. Калиненко // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 2-ої Науково-практичної конференції, 23–25 листопада 2010 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 58–62.