Напрями формування конкурентоспроможності регіональної економіки на основі інноваційної моделі

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглядається вплив окремих факторів на конкурентоспроможність економіки регіону на основі інноваційної моделі. Показаний вплив інноваційних процесів на забезпечення конкурентоспроможності підприємств як основної ланки економічного процесу на регіональному рівні. Сформовані найважливіші напрямки державної регіональної політики у сфері формування територіальних інноваційних кластерів. Зроблені висновки про необхідність змін у підходах до забезпечення високого рівня освіти населення як важливого фактора інноваційності моделі розвитку економіки регіону. Influence of separate factors on the competitiveness of economy of region on the basis of innovative model is examined. Influence of innovative processes on providing of competitiveness of enterprises as a basic link of economic process at regional level is shown. Major directions of public regional policy in the sphere of forming of territorial innovative clusters are formed. Conclusions about the necessity of changes for going near providing of high level of formation of population as important factor of innovation model of development of economy of region are done.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, інноваційні процеси, підприємство, кластери, регуляторна політика, регіональна економіка, competitiveness, innovative processes, enterprise, clusters, regulator policy, regional economy
Citation
Крайник О. П. Напрями формування конкурентоспроможності регіональної економіки на основі інноваційної моделі / О. П. Крайник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 152–157. – Бібліографія: 7 назв.