Spiritual and philosophical values in the profession and training of an architect. Personality against the time background

Abstract

Визначено значення духовно-світоглядних цінностей у професії та підготовці архітекторів, роль особи викладача в цьому процесі. Рефлексії здійснено на прикладі Львівської архітектурної школи та її представника професора Андрія Рудницького. У полі розгляду перебувають риси людини, які не повинні залежати від часу, – професіоналізм, честь, духовність, справедливість, доброта. Основою для висновків став особистий досвід співпраці з професором Андрієм Рудницьким і спогади колег-викладачів та колишніх студентів. Аналіз охоплює окремі події, подані на тлі історичних обставин кінця ХХ – початку ХХІ століть. Розглянуто методичні засади викладання, що їх дотримувався професор Рудницький, його принципи спілкування зі студентами, залучення їх до практичного проектування, виховання поваги до архітектурної спадщини минулого. Показано, як в умовах ідеологічного тиску на духовні традиції народу, завдяки професіоналізму, принциповій позиції фахівців-архітекторів і повазі до думки викладачів політехніки, вдавалося уникнути багатьох містобудівних помилок і послідовно відстоювати історичне середовище Львова. Серед архітекторів Львівської політехніки панував дух загальнолюдських цінностей, важливими були не лише знання професії, але й літератури, мистецтва і культури загалом. Відчуваючи відповідальність за майбутнє львівської архітектурної школи, професор підтримував молодих працівників, формував клімат психологічного комфорту в колективі. Обґрунтовано нерозривність процесу формування високих духовносвітоглядних рис та високого професіоналізму. Особливо це стосується архітектури, яка перебуває на стику інженерної, гуманітарної та мистецької сфери, а діяльність архітектора, спрямована на людські потреби і цінності, вимагає від нього відповідних моральних якостей, і передусім – порядності і відповідальності. У забезпеченні єдності духовного і професіонального в нових реаліях життя, у методиці виховання молодих фахівців роль та приклад викладача залишаються вирішальними.
The meaning of spiritual and philosophical values in profession and training of architects, and the role of a teacher in this process are defined. The study is carried out by example of Lviv Architecture School and its bright representative Andriy Rudnytskyi. Human features which do not depend on time – professionalism, honour, spirituality, justice and kindness – are discussed here.

Description

Keywords

духовно-світоглядні цінності, професіоналізм, підготовка архітектора, Львівська архітектурна школа, особа на фоні часу, професор А. Рудницький, spiritual and philosophical values, professionalism, architect development, Lviv Architecture School, personality against the time background, professor А. Rudnytskyi

Citation

Habrel M. Spiritual and philosophical values in the profession and training of an architect. Personality against the time background / Mykola Habrel // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 2. — P. 179–188.