Фінансові установи як партнер промислових підприємств в інноваційних проектах

Date

2010-02-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Сьогодні в умовах недосконалих ринкових відносин більшість промислових підприємств стикається з проблемами. Багато цих проблем можна вирішити у співпраці з банком за допомогою факторингу, форфейтингу, лізингу. Такі джерела фінансування розглядаються також як альтернативні фінансові можливості і підприємства обережно використовують їх як ефективну можливість поточного фінансування господарської діяльності.
On today in the conditions of imperfect market relations most industrial enterprises run into many problems. Majority from these problems can be decided in collaboration with a bank by faktorinh, forfejtinh, leasing. Such sources of financing are considered yet as exclusive bank possibilities and enterprises carefully use them as effective possibility of the current financing of economic activity.

Description

Keywords

кредит, факторинг, форфейтинг, лізинг, виробник, споживач, банк, credit, faktorinh, forfejtinh, leasing, producer, user, bank

Citation

Банах Ю. В. Фінансові установи як партнер промислових підприємств в інноваційних проектах / Ю. В. Банах // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 11–16.