Гіпотези, фізична суть і математичні моделі ефекту Томса

Date
2013
Authors
Чернюк, В. В.
Кононенко, А. П.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
На основі критичного аналізу літературних даних розкрито фізичну суть ефекту Томса та наведено математичні моделі, що описують цей феномен і добре узгоджуються з результатами експериментів різних авторів. On the basis of critical analysis presented in data from literature, the physical nature of Toms’ effect is revealed; mathematical models which describe this phenomenon and are in good agreement with experimental results from different authors are given.
Description
Keywords
ефект Томса , послаблення турбулентного тертя , гідродинамічно активні додатки , Toms’ effect , turbulent friction reduction , hydrodynamically active additives
Citation
Чернюк В. В. Гіпотези, фізична суть і математичні моделі ефекту Томса / В. В. Чернюк, А. П. Кононенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 758 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 73-84. – Бібліографія: 37 назв.