Статистичне розпізнавання образів на основі розкладу в просторі з порідним елементом

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Викладені принципи нового методу статистичного розпізнавання образів, який ґрунтується на апараті розкладу випадкових величин в просторі з порідним елементом (просторі Кунченка). Запропоновано спосіб формування класифікаційних ознак на основі статистики нелінійних функціональних перетворень вхідних даних. Визначено критерій прийняття рішень у вигляді мінімуму середньоквадратичної похибки розкладу. Розроблена структура системи розпізнавання.

Description

Principles of new method of statistical analysis of patterns, which is based on the apparatus of decomposition of random values in space with a generating element (space of Kunchenko) are expounded. The method of forming of classification signs on basis statistician of nonlinear functional transformations of input dates is offered. The criterion of decisionmaking in an aspect to a minimum square-error expansion is defined. The structure of the system of recognition is developed.

Keywords

Citation

Заболотній С. Статистичне розпізнавання образів на основі розкладу в просторі з порідним елементом / С. Заболотній // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 638 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 118-123. – Бібліографія: 6 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By