Російські видання у приватній бібліотеці Якова Головацького (1868 р.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено збірку російських видань, яка була у приватній бібліотеці Я. Головацького станом на початок 1868 р., і яку він передав для продажу А. Петрушевичу. Розглянуто причини, які спонукали Я. Головацького отримувати та зберігати ці видання, шляхи їх надходження до нього тощо. In the article «Russian editions in private library of Yakiv Holovac’kyi (1868)» by O. Sedlyar the collection of Russian editions, which was in the private library of Yakiv Holovats’kyi at the beginning of 1868, and which he passed for a sale to A. Petrushevych is researched. Reasons, which induced Ya. Holovac’kyi to get and keep these editions, ways of their receipt to him etc. are considered.

Description

Keywords

Я. Головацький, російська книга у Галичині ХІХ ст., приватна бібліотека, галицьке русофільство, Yakiv Holovats’kyi, Russian book in Galicia in the 19th century., private library, Galician russophilism

Citation

Седляр О. В. Російські видання у приватній бібліотеці Якова Головацького (1868 р.) / Олександр Володимирович Седляр // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 391-401. - Бібліографія: 13 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By