Відображення біблійних норм у цивільному законодавстві України

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Висвітлено значення релігійних та правових норм у соціонормативному регулюванні суспільних відносин. Обґрунтовано особливості розвитку сучасної правової системи у контексті практичної значущості її християнських норм. Досліджено вплив біблійних норм на формування вітчизняних приватно-правових норм та проаналізовано їхню роль у формуванні громадянського суспільства та правової держави. Освещено значение религиозных и правовых норм в соционормативном регулировании общественных отношений. Обоснованы особенности развития современной правовой системы в контексте практической значимости ее христианских норм. Исследовано влияние библейских норм на формирование отечественных частно-правовых норм и проанализирована их роль в формировании гражданского общества и правового государства. The article highlights the importance of religious and legal norms in socially accepted regulation of social relations. It justifies features of the modern legal system development in the context of practical significance of its christian norms. The articles studies the influence of biblical norms on the formation of domestic private legal rules and analyzes their role in the formation of civil society and law-bound state.

Description

Keywords

християнство, позитивне право, цивільне право, христианство, позитивное право, семейное право, christianity, positive law, family law

Citation

Пастернак В. М. Відображення біблійних норм у цивільному законодавстві України / В. М. Пастернак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 331–336. – Бібліографія: 5 назв.