Types of housing and industrial institutions for the homeless in foreign practice

No Thumbnail Available

Date

2020-10-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розглядаються приклади проектування закладів для бездомних в зарубіжній практиці. Зарубіжний досвід співставляється з результатами власних соціологічних досліджень бездомних в Україні. Категорія бездомних – це невід’ємна складова населення будь-якої країни, яка завжди була присутня в різних типах суспільства, незалежно від рівня його заможності і соціальної формації. Для вирішення проблеми бездомності пропонується соціально-типологічна схема впровадження для бездомних різних типів житла, на основі його інтеграції з виробничими і навчальними функціями. Пропоновані житлово-виробничі заклади для бездомних – це проекти, у яких до звичного складу житлових одиниць додаються навчальні і виробничі приміщення, спеціалізовані майстерні, де бездомні навчаються новим ремеслам, видам господарства, опановують фах, за допомогою якого можуть надалі заробляти на прожиття. Також можливе розташування окремого виробництва або підприємства на території закладів, або в приміській зоні і навіть в сільській місцевості. Виробництво має бути таким, щоб його змогли опанувати особи без спеціальної освіти. Зазвичай це такі галузі: швейна, деревообробна, виготовлення паперу, побутових речей, будівельних конструкцій, сільське господарство. Конкретний вибір виробництва у таких закладах залежить від країни, регіону та їхньої спеціалізації. Для житлово-виробничих організацій не обов’язково розташовувати виробництво на території закладу. Можливо й співпрацювати з підприємствами, яке знаходиться неподалік. За допомогою трансферу люди потрапляють на роботу і освоюють нові навички та отримують заробітну плату. Такий тип закладу дозволить бездомним пройти соціальну адаптацію, дасть змогу відновити нормальне фізичне і психічне здоров’я, забезпечить їх роботою, засобами до існування та дасть можливість, хоча б частково покрити вартість свого проживання в такому типі закладу.
Examples of designing institutions for the homeless in foreign practice are considered, which are compared with the results of our sociological study of homeless people in Ukraine. A socio-typological scheme for introducing various types of housing for the homeless is proposed based on the integration of housing units with industrial and educational functions.

Description

Keywords

безпритульність, бездомність, житло, притулок, соціальні послуги, виробництво, навчання, соціалізація, homelessness, housing, poverty, unemployment, shelter, tent, social services

Citation

Gnes I. Types of housing and industrial institutions for the homeless in foreign practice / Igor Gnes, Lubov Soloviy // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 2. — P. 198–206.