Напрямки удосконалення управління інноваційними проектами в Україні

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядається управлінський аспект реалізації інноваційних проектів України з врахуванням різних підходів проектного менеджменту (класичного, за циклом вирішення проблеми, за стадією життєвого циклу проекту), виявлені проблеми з управління такими проектами та наводяться заходи щодо удосконалення управління ними, що поєднані в єдину схему управління. The article considers management aspect to realization of innovation projects of Ukraine with provision for different approaches of design management (classical, on cycle of the decision of the problem, for stage of the life cycle of the project), the problems of management of such projects are revealed and happen to the measures on improvement of management them, are formed in united scheme of management.

Description

Keywords

проекти, інновації, управління, розвиток, інвестиції, країна, projects, innovations, management, development, investments, country

Citation

Присяжнюк О. Ф. Напрямки удосконалення управління інноваційними проектами в Україні / О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 303–308. – Бібліографія: 9 назв.