Залучення регіональних інвестицій як напрям інтеграції України до європейського інвестиційного ринку (на прикладі Львівської області)

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Охарактеризовано основні напрями залучення інвестиційних ресурсів зовнішніми інвесторами в розвиток регіональних економічних систем в Україні, які розглядаються як інвестиційний товар на Європейському інвестиційному ринку. На прикладі Львівської області висвітлено і проаналізовано основні показники її інвестиційної діяльності, на основі яких визначено галузі інвестиційної привабливості. The article describes the main areas of investment attraction outside investors in the development of regional economies in Ukraine to be considered as an investment product in the European investment market. For example, Lviv region highlighted and analyzed key indicators of investment on which the field of investment attractiveness is defined.
Description
Keywords
регіональні інвестиції, європейський інвестиційний ринок, інновації, секторальна промислова політика, regional investments, the European investment market, innovation, sectoral industrial policy
Citation
Фарат О. В. Залучення регіональних інвестицій як напрям інтеграції України до європейського інвестиційного ринку (на прикладі Львівської області) / О. В. Фарат, Ю. Р. Сокіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 314–323. – Бібліографія: 15 назв.