Залучення регіональних інвестицій як напрям інтеграції України до європейського інвестиційного ринку (на прикладі Львівської області)

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Охарактеризовано основні напрями залучення інвестиційних ресурсів зовнішніми інвесторами в розвиток регіональних економічних систем в Україні, які розглядаються як інвестиційний товар на Європейському інвестиційному ринку. На прикладі Львівської області висвітлено і проаналізовано основні показники її інвестиційної діяльності, на основі яких визначено галузі інвестиційної привабливості. The article describes the main areas of investment attraction outside investors in the development of regional economies in Ukraine to be considered as an investment product in the European investment market. For example, Lviv region highlighted and analyzed key indicators of investment on which the field of investment attractiveness is defined.

Description

Keywords

регіональні інвестиції, європейський інвестиційний ринок, інновації, секторальна промислова політика, regional investments, the European investment market, innovation, sectoral industrial policy

Citation

Фарат О. В. Залучення регіональних інвестицій як напрям інтеграції України до європейського інвестиційного ринку (на прикладі Львівської області) / О. В. Фарат, Ю. Р. Сокіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 314–323. – Бібліографія: 15 назв.