Статистична оцінка впливу нагромадження капіталу на темпи зростання ВВП

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто питання оцінки кількісного впливу нагромадження капіталу на зростання ВВП. Застосовувались методи кореляційного аналізу із попередньою обробкою та систематизацію статистичної інформації щодо економічного розвитку деяких європейських країн та України. Зроблено аналіз виявлених статистичних залежностей та виконана економічна інтерпретація отриманих результатів. In the article number of questions of assessment of quantitative impact of the capital accumulation on the rates of increasing of GDP were examined. Methods of correlative analysis were used by means of previous adaptation and systematization of the statistical data concerning economic development of the number of EU countries and Ukraine. The analysis of the proved statistic dependencies and economic interpretation of the obtained results were made.

Description

Keywords

ВВП, нагромадження, капітал, основні засоби, темпи, кореляція, GDP, accumulation, capital, fixed assets, rates of increase, correlation

Citation

Войцеховська, Ю.В. Статистична оцінка впливу нагромадження капіталу на темпи зростання ВВП / Ю. В. Войцеховська, В. В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 60–63. – Бібліографія: 5 назв.