Дисперсне армування сірчаних бетонів скловолокном та їхня витривалість

Abstract

Дисперсне армування волокнами різного матеріалу та різної довжини дає змогу суттєво впливати на основні характеристики бетонів, зокрема збільшувати міцність на стиск і розтяг, ударну міцність, зносостійкість. Але якщо використання бетонів, армованих сталевою фіброю, вивчено достатньо, то армування бетонів іншими видами фібр, зокрема скляними, досліджено недостатньо. Те саме стосується і армування скловолокном спеціальних бетонів, де в’яжучим є сірка, тобто сірчаних бетонів. Недоліками сірчаних бетонів є підвищена крихкість, мала ударна міцність і тріщиностійкість. Введення в такий бетон скляної фібри підвищує його тріщиностійкість, знижує швидкість розповсюдження тріщин, підвищує витривалість сірчаного бетону. У статті викладено результати експериментальних досліджень витривалості сірчаних бетонів при багаторазово повторних навантаженнях. Показано, що дисперсне армування сірчаних бетонів скляною фіброю збільшує в’язкість руйнування і коефіцієнт витривалості цих бетонів. А використання модифікаторів сірки типу дициклопентадієну дає змогу покращити основні характеристики сірчаних склофібробетонів, зокрема витривалість при багаторазово повторних навантаженнях
Disperse reinforcing fibers of different materials and different lengths can significantly effect the basic characteristics of concrete, including increasing compressive strength and tensile, impact strength, wear resistance. But if the use of concrete, steel fiber reinforced was studied enough, other types of concrete reinforcement fiber, particularly glass, was not investigated enough. The same applies to special fiberglass reinforcement concretes, where is sulfur is astringent, that is sulfur concrete. The disadvantages of sulfur concrete are increased brittleness, low impact strength and crack resistance. Putting glass fiber in a concrete increases its toughness fracture, reduces the speed propagation of cracks increases endurance of sulfur concrete. The article presents the results of experimental studies of endurance sulfur concrete under multiple repeated loads. It is shown that disperse sulfur concrete reinforcing by glass fiber increases the viscosity destruction and endurance factor of concrete. The use of sulfur modifiers such is dicyclopentadiene improves the basic characteristics of sulfur glass fiber concrete, particularly endurance at multiple repeated load

Description

Keywords

дисперсне армування, скляна фібра, сірчаний бетон, склофібробетон, дициклопентадієн, dispersed reinforcement, glass fiber, sulfur concrete, glassfiberconcrete, dicyclopentadien

Citation

Брайченко С. П. Дисперсне армування сірчаних бетонів скловолокном та їхня витривалість / С. П. Брайченко, І. В. Маргаль // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 13–17.