Управління діловою активністю страхової компанії

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розкрито сутність категорії ділової активності страхової компанії як основного орієнтира при визначенні ступеню досягнення поставлених цілей та визначених завдань. Розроблено модель аналізу ділової активності страхової компанії, та описано послідовність етапів проходження яких є необхідною і достатньою умовою об’єктивної оцінки стану, перспектив та можливостей страхової компанії. The article explores the essence of insurance company business activity category as a primary guide in determining the degree of achievement of objectives and specific tasks. Developed the model of activity analysis of insurance company, and describes the sequence of steps passing which is a necessary and sufficient condition for an fair assessment prospects and opportunities for the insurance company.

Description

Keywords

ділова активність, фінансові показники, страхова компанія, методика дослідження ділової активності, рентабельність, фінансова стійкість, страхові премії, ділові контакти, business activity, financial performance, insurance company, business activity research procedure, profitability, financial stability, insurance pаyments, business ties

Citation

Григор’єв О. Ю. Управління діловою активністю страхової компанії / О. Ю. Григор’єв, О. І. Дума // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 141–148. – Бібліографія: 14 назв.