Створення ГІС розвитку зсувних процесів в межах м. Києва в режимі моніторингу на основі використання багатозональних космічних даних високого просторового розрізнення

Abstract

Розглядаються актуальні питання розвитку зсувонебезпечних ділянок Придніпровської зони м. Києва на основі аналізу багатоспектральних супутникових даних високої просторової розрізненності за останнє десятиріччя. В результаті уточнення місцеположення сучасних зсувних форм встановлені чинники активізації гравітаційних процесів у режимі моніторингу; виконаний прогноз ділянок і зон можливої активізації зсувної діяльності та простежені зміни техногенного навантаження. Складена ГІС Придніпровської зсувної зони м. Києва на 3 х аркушах. Висвітлюється склад та наповнення шарів геоінформаційної системи.
Significant issues of landslides of the Kyiv Dnieper area are considered in the paper based on the multispectral high spatial resolution satellite data analysis over the last decade. As a result of clarification of modern landslides location, factors of gravitational process intensification were found out in the monitoring mode; forecast of possible intensification of landslide activity areas and zones was made. Сhanges in anthropogenic pressure were inspected. The GIS of the Kiev Dnieper landslide zone on three sheets was developed. It`s layers` composition is demonstrated.

Description

Keywords

дані дистанційного зондування Землі, Придніпровська зсувна зона, супутниковий моніторинг, геоінформаційна система, прогнозування зсувоутворення, geoinformation system, Dnieper landslide zone, remote sensing data, satellite monitoring, forecasting of landslide

Citation

Філіпович В. Створення ГІС розвитку зсувних процесів в межах м. Києва в режимі моніторингу на основі використання багатозональних космічних даних високого просторового розрізнення / Володимир Філіпович, Людмила Ліщенко, Наталія Пазинич // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 116–119.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By