Число та нескінченність в алхімічній філософії Заходу

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Роботу присвячено розгляду уявлень «число» та «нескінченність» в алхімії Заходу. Попри різноманіття інтерпретацій, число в алхімії є неодмінною характеристикою буття у фізичному та метафізичному вимірах. Шлях пошуків Абсолюту в алхімії є двоїстим: пізнання природних числових закономірностей буття є синкретично поєднаним із прагненням містичного осягнення безмірного, в якому знімаються будь-які обмеження дискретно детермінованої реальності. The paper deals with the views of the number and the infinity in Western alchemy. Despite the differences of interpretations, the number in alchemy is an essential characteristic of being in physical and metaphysical terms. In alchemy, the way of the search for the Absolute is dual. The cognition of the natural numerical laws is combined with the aspiration for the mystical comprehension of the infinite that removes the restrictions of discretely determined reality.
Description
Keywords
абсолют, алхімія, число, нескінченність, нумерологія, Absolute, alchemy, number, infinity, numerology
Citation
Родигін К. Число та нескінченність в алхімічній філософії Заходу / Костянтин Родигін // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи", 19–20 квітня 2013 року / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об’єднання "Сходження". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 67–76. – Бібліографія: 30 назв.