Модель управління організаційною культурою підприємства

Abstract

Охарактеризовано таке визначення поняття “організаційна культура”, яке найточніше відображає її місце в системі стратегічного управління підприємством, визначено місце організаційної культури у системі управління підприємством, запропоновано модель управління організаційною культурою.
The organizational culture “is given the characteristic of concept” which precisely displays its place in system of strategic operation of business, the place of organizational culture in a control system of the enterprise is determined, the model of management of organizational culture is offered.

Description

Keywords

організаційна культура, система управління підприємством, модель управління організаційною культурою, оrganizational culture, management system, a model of organizational culture

Citation

Музиченко-Козловська О. В. Модель управління організаційною культурою підприємства / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Музиченко-Козловський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 347–351.