Проблеми і можливості використання маркетингу в інноваційній діяльності вітчизняних підприємств

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Проаналізовано причини необхідності та проблеми застосування маркетингового інструментарію в інноваційній діяльності вітчизняних підприємств в умовах пришвид- шеного розвитку ринкової економіки. Розроблено теоретичний підхід до маркетингового забезпечення інноваційних проектів вітчизняних підприємств. Reasons of necessity and problem of application of marketing tool are analyzed in innovative activity of domestic enterprises in the conditions of пришвидшеного development of market economy. The methodical going is developed near the marketing providing of innovative projects of domestic enterprises.

Description

Keywords

маркетинг, інновації, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, marketing, innovations, competitiveness, competitive advantages

Citation

Дубодєлова А. В. Проблеми і можливості використання маркетингу в інноваційній діяльності вітчизняних підприємств / А. В. Дубодєлова, О. В. Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 489–493. – Бібліографія: 10 назв.