Termite high-speed steels

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У результаті проведених теоретичних та експериментальних робіт встановлена можливість синтезу інструментальних швидкорізальних сталей металотермією. Виявлено вплив металотермічного методу синтезу на особливості мікроструктури і фазового складу термітних швидкорізальних сталей. Встановлені для синтезованих термітних аналогів промислових марок швидкорізальних сталей Р18л, Р12л, Р9л, Р6М3л, Р9К5л, Р10К5Ф5л механічні та технологічні властивості, а саме теплостійкість, відносна шліфовність, період стійкості під час точіння залежно від швидкості різання та виявлено вплив зерна сплаву на його властивості. The possibility of synthesis of instrumental high-speed steel by metallothermy is set as a result of theoretical and experimental work. The influence of the method of synthesis on metallothermic features of the microstructure and phase composition of the thermite highspeed steel was found. The mechanical and technological properties such as heat resistance, relative sanding, period of stability in turning depending on the cutting speed and impact of grain alloy's properties synthesized analogues of industrial steel grades “Р18л”, “Р12л”, “Р9л”, “Р6М3л”, “Р9К5л”, “Р18л”, “10К5Ф5” are investigated.
Description
Keywords
швидкорізальні сталі, металотермія, властивості, період стійкості, high-speed steel, metallothermy, properties, period of stability
Citation
Zhiguts Yu. Termite high-speed steels / Yu. Zhiguts, V. Lazar, V. Talabirchuk // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2015. – № 822. – С. 67–71. – Bibliography: 7 titles.