Вібраційні машини технологічного призначення Із багаторежимними законами руху

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано теорію спільного руху робочих органів вібромашин і оброблюваних середовищ, що моделюються дискретно-континуальними системами, розроблено конструкції машин із реалізацією внеску вищих гармонік у загальний рух досліджених систем. Offered theory of general motion of workings organs of vibromachines and processed environments which are designed the discrete-continuous systems and the developed constructions of machines with realization of deposit of ultraharmonics in general motion of the investigational systems.

Description

Keywords

Citation

Назаренко І. І. Вібраційні машини технологічного призначення із багаторежимними законами руху / І. І. Назаренко, М. М. Ручинський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 45. – С. 329–335. – Бібліографія: 4 назви.